Kadencja 2014-2018

(901) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie utwardzenia tłuczniem ul. Podgórnej w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości