Kadencja 2014-2018

(900) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie podwyższenia wyjazdu z ul. Klonowej w ul. Śremską.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości