Kadencja 2014-2018

(899) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie wybudowania 3 zbiorników na wodę deszczową w pasie drogi ul. Wybickiego w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości