Kadencja 2014-2018

(894) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie wykoszenia terenów zielonych w Mieczewie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości