Kadencja 2014-2018

(893) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie oznakowania ul. Kamioneckiej w Mieczewie informacją o ograniczeniu prędkości.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości