Kadencja 2014-2018

(892) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie zmiany przeznaczenia środków na projekt dodatkowego zasilania wodociągu w Mieczewie na projekt zbiorników magazynujących wodę.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości