Kadencja 2014-2018

(887) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wbudowania trzech studzienek w ul. Ogrodową w Krosinku oraz wykoszenia rowów wzdłuż DW 431.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości