Kadencja 2014-2018

(886) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie wykonania projektu zagospodarowania terenu zieleni miejskiej przy ul. Gruszkowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości