Kadencja 2014-2018

(885) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie wymiany trzech słupków na ul. Topolowej oraz lampy na ul. Gałczyńskiego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości