Kadencja 2014-2018

(883) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie równania dróg i zasypania tłuczniem dołów.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości