Kadencja 2014-2018

(882) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie wykonania studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości