Kadencja 2014-2018

(881) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie wykupu działki przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości