Kadencja 2014-2018

(880) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie cyklicznego wykaszania skarpy przy placu zabaw przy ul. Nizinnej, zbiornika przy ul. Wodnej, działki przy ul. Szyszkowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości