Kadencja 2014-2018

(879) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie zmiany organizacji ruchu na odcinku ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości