Kadencja 2014-2018

(878) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie wykonania zabezpieczenia skarpy na końcu ul. Cedrowej w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości