Kadencja 2014-2018

(876) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przygotowania wniosku w ramach rządowego programu Otwartych Stref Aktywności.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrza Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości