Kadencja 2014-2018

(875) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie usunięcia z pasa drogowego przy ul. Głównej w Krośnie nasadzonego materiału roślinnego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości