Kadencja 2014-2018

(874) Wnioski radnego Zdzisława Gierka do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2018.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości