Kadencja 2014-2018

(873) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie etatów w jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf 
Lista wiadomości