Kadencja 2014-2018

(871) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wyrównania ul. Zielonej, Stęszewskiej i Jeziornej w Krosinku oraz skoszenia trawy w ciągu ul. Konopnickiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości