Kadencja 2014-2018

(870) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie podcięcia lipy przy ul. Szkolnej w Rogalinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości