Kadencja 2014-2018

(869) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie własności działek w Rogalinie.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości