Kadencja 2014-2018

(868) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie obniżenia krawężników, naprawy płotu i zamontowania kosza na śmieci.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości