Kadencja 2014-2018

(867) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie załatania nierówności podjazdów na krzyżówce w Żabinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości