Kadencja 2014-2018

(865) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie opublikowania w "Informatorze Mosińskim" informacji o modernizacji dróg 431 i 306.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości