Kadencja 2014-2018

(864) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wystąpienia do PKP PLK CRI z wnioskiem o zaprojektowanie i wykonanie chodnika umożliwiającego przejście z ul. Torowej w rejon skrzyżowani

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości