Kadencja 2014-2018

(863) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie organizacji spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości