Kadencja 2014-2018

(862) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zamontowania lamp na budynku przy ul. Pożegowskiej 3.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości