Kadencja 2014-2018

(861) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zaplanowania konsultacji społecznych dotyczących projektów stałej organizacji ruchu oraz projektów utwardzenia dróg.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości