Kadencja 2014-2018

(860) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zamontowania kosza na śmieci na ul. Sienkiewicza w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości