Kadencja 2014-2018

(859) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie uzupełnienia nierówności na ul. Krótkiej w Mosinie.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości