Kadencja 2014-2018

(856) Wniosek radnego Zdzisława Gierka w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul. Głównej w Pecnej.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości