Kadencja 2014-2018

(855) Wniosek radnego Zdzisława Gierka w sprawie zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń socjalnych OSP Pecna.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości