Kadencja 2014-2018

(854) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawach: naprawy płotu przy świetlicy; montażu furtki na boisku; montażu nowych koszy na placu zabaw i naprawy drzwi do świetlicy w Dymaczewie Now

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości