Kadencja 2014-2018

(853) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie udostępnienia schematu organizacji ruchu na rynku i ulicach z niego wychodzących.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości