Kadencja 2014-2018

(852) Wniosek radnego Zbigniewa Grygiera w sprawie zamontowania na trzech lampach wysięgników dwuramiennych.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości