Kadencja 2014-2018

(851) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie załatania dziur na ścieżce rowerowej na skrzyżowaniu ul. Bocznej i ul. Głównej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości