Kadencja 2014-2018

(850) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie ponownego zamontowania bariery na kładce przy kościele oraz umycia mogiły rozstrzelanych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości