Kadencja 2014-2018

(849) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie utwardzenia tłuczniem ul. Jeziornej oraz wykoszenia trawy na cmentarzu w Krosinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości