Kadencja 2014-2018

(848) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie tłumaczeń strony internetowej Gminy Mosina

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości