Kadencja 2014-2018

(847) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie rozważenia możliwości budowy parkingu - miejsc postojowych na terenie skweru przy ul. Budzyńskiej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości