Kadencja 2014-2018

(846) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wycinki niebezpiecznych drzew

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości