Kadencja 2014-2018

(844) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie utworzenia przystanku autobusowego na żądanie na ul. Rogalińskiej w Mieczewie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do drugiej odpowiedzi.pdf

Lista wiadomości