Kadencja 2014-2018

(843) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie ponownego zadysponowania strażników miejskich do pełnienia cyklicznego dyżuru przy przejściach dla pieszych w rejonie drogi wojewódzkiej 431 i

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości