Kadencja 2014-2018

(842) Zapytania radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie projektu chodnika w Żabinku

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości