Kadencja 2014-2018

(841) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej o podjęcie zdecydowanych działań w sprawie systematycznego zalewania posesji i domów na ul. Poznańskiej w Czapurach

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości