Kadencja 2014-2018

(840) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie rozpatrzenia możliwości odwodnienia głównej nitki ul. Kosynierów w Rogalinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości