Kadencja 2014-2018

(839) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie wycięcia gałęzi drzew rosnących naprzeciw wskazanej posesji przy ul. Podleśnej w Rogalinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości