Kadencja 2014-2018

(838) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie złożenia propozycji do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018 w sprawie drogi "Czerwonka"

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości