Kadencja 2014-2018

(837) Wniosek radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie przywrócenia nawierzchni ul. Strzeleckiej w Mosinie do stanu sprzed realizacji prac związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych do pos

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości